Dijital Broşür

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Se Club Gayrimenkul Yönetimi Yazılım Bilişim Sistemleri Pazarlama Danışmanlık Ticaret A.Ş.
Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza 10/C Fulya, Beşiktaş / İstanbul

Se Club Gayrimenkul Yönetimi Yazılım Bilişim Sistemleri Pazarlama Danışmanlık Ticaret A.Ş.

(“Se Club”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 • Çalışanlar
 • Çalışan Adayları
 • Müşteriler
 • Potansiyel Müşteriler
 • Ziyaretçiler
 • Alt Yüklenici Çalışanları
 • Tedarikçi Çalışanları
 • Tedarikçi Yetkilileri
 • İş Ortağı Yetkilisi
 • İş Ortağı Çalışanı
ÇALIŞANLAR

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde İntranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Se Club eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYLARI
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim Soyisim Doğum tarihi Cinsiyet Uyruk Fotoğraf Ehliyet türü İmza Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; İş Başvuru Formları, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Cep Telefonu Numarası E-posta adresi İkametgah adresi   Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Eğitim Durumu Çalışma Geçmişi ve Detayları Başvurulan Pozisyon Bilgisi Ücret Beklentisi Bilgisi Askerlik Durum Bilgisi Hobi Bilgisi Sigara Kullanım Bilgisi Çalışmaya Engel Sağlık Sorunu Varlık Bilgisi Çalışmaya Engel Güvenlik Tedbiri ve Ceza Mahkumiyeti Varlık Bilgisi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgisi Gidilen Kurslar ve Eğitimler Sertifikalar Yabancı Dil Bilgisi İş Tecrübesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.
Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim ve Soyisim Çalıştığı Şirket Görevi Telefon Numarası Verdiğiniz izne istinaden, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK md.5/1 uyarınca verdiğiniz izne ve  md.5/2 uyarınca;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; Tarafınızca Verilmiş Muvafakatname ve Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler ile toplanmaktadır.
MÜŞTERİLERİMİZ
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad Kimlik Fotokopisi Fotoğraf İmza Araç Plaka Numarası       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, sms, yüz yüze, basılı ve dijital sözleşme/form, telefon, uygulama ve web sitesi aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İkametgah/Posta Adresi Cep Telefonu Numarası İş Telefonu Numarası Sosyal medya hesabı   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, sms, yüz yüze, basılı ve dijital sözleşme/form, telefon, uygulama ve web sitesi aracılığı ile toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Gelen Tebligatlar Adli Yazışmalar Resmi Yazışmalar Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki İşlerinin Takibinin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; basılı şekilde resmi mercilerden gelen tebligatlar aracılığı ile toplanmaktadır.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Hizmet kapsamındaki işlem ve talepleri Sipariş bilgisi Talep bilgisi Gişe dekontlarındaki bilgiler Rezervasyon bilgisi Çağrı merkezi kayıtları Hizmet kapsamındaki işlem ve ödemeler Gayrimenkul Seçim Tercihi Hobiler Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, sms, yüz yüze, basılı ve dijital sözleşme/form, telefon, uygulama ve web sitesi aracılığı ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka hesap bilgileri IBAN Bilgileri Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; dijital veya basılı ve dijital sözleşme/form aracılığı ile toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
CCTV Kayıt Bilgileri Giriş Çıkış Bilgileri Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; CCTV kameraları ve güvenliğe ilişkin tutulan fiziki/dijital kayıtlar aracılığı ile toplanmaktadır.
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Alışveriş geçmişi bilgileri Anket yanıtları Çerez kayıtları Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; elektronik ortamda kullanılan uygulamalar aracılığı ile toplanmaktadır.
Risk Yönetimi Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ticari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; findeks sorulamaları ve basılı ve dijital sözleşme/form aracılığı ile toplanmaktadır.
POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim Soyisim Unvan   Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; yüz yüze görüşmelerimiz esnasında, telefonla, basılı sözleşme/taahhütname/formlarla, sosyal medya hesaplarıyla, fiziki ortam ve dijital sözleşme/taahhütname/formlar aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası İş Yeri Adresi İş Yeri İsmi/Ünvanı Sosyal Medya Hesap İsimleri Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; yüz yüze görüşmelerimiz esnasında, telefonla, basılı sözleşme/taahhütname/formlarla, sosyal medya hesaplarıyla, fiziki ortam ve dijital sözleşme/taahhütname/formlar aracılığı ile toplanmaktadır.
ZİYARETÇİLER
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim Soyisim Kimlik numarası İmza Araç plaka bilgisi İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimİ, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; ziyaret kayıt evrakları aracılığı ile toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
CCTV Kamera Görüntüleri İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimİ, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.
ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARI
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, TCKN, Cinsiyet, Medeni Hali, Doğum yeri, Doğum tarihi Araç Plakası İmza Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası Ev adresi İş adresi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Pozisyon/unvan bilgileri Çalışma Geçmişi ve Detayları Ücret bilgileri Yan hak ve menfaat bilgileri İşe giriş belgeleri Performans değerlendirme raporları Disiplin Soruşturması Puantaj Bilgileri Mesai Kayıtları Devam Çizelgeleri Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka/Hesap/Kart bilgileri Iban Bilgileri Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
CCTV Kamera Kayıtları Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; CCTV kameraları aracılığı ile toplanmaktadır.
Görsel İşitsel ve Kayıtlara Dair Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fotoğraf, Video ve ses kaydı Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; fotoğraf ve video makineleri aracılığı ile toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sağlık Raporu   Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Se Club olarak sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form ve sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin Veriler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Sicil Kaydı Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Se Club olarak ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form ve sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad SGK Sicil Numarası Kimlik Fotokopisi Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi İmza Fotoğraf Çalışan Adayı - Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası İş Yeri Adresi İş Yeri İsmi/Ünvanı İkametgah/Posta Adresi Ev Telefonu Numarası Çalışan Adayı - Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Pozisyon/unvan bilgileri Bordro Bilgileri Özgeçmiş Bilgileri Önceki İşyerinden Alınan Bonservis/Hizmet/Çalışma Belgesi SGK işe giriş bildirgesi SGK işten ayrılış bildirgesi Fotoğraf Askerlik Durumu Belgeleri Puantaj Bilgileri Mesai Kayıtları Devam Çizelgeleri Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Tedarikçi Çalışanı verileri İlgili tarafından beyan edilen belgeler ile - İş Sözleşmesi ve Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgisi Gidilen Kurslar ve Eğitimler Sertifikalar Yabancı Dil Bilgisi İş Tecrübesi Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Tedarikçi Çalışanı verileri İlgili tarafından beyan edilen belgeler ile - İş Sözleşmesi ve Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı toplanmaktadır.
Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim ve Soyisim Çalıştığı Şirket Görevi Telefon Numarası Verdiğiniz izne istinaden, Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi;  Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK md.5/1 uyarınca verdiğiniz izne ve  md.5/2 uyarınca;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; Tarafınızca Verilmiş Muvafakatname ve Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri - Gelir Bilgileri Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş çıkış bilgileri CCTV kamera görüntüleri Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; CCTV kameraları aracılığı ile toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi; Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sağlık Raporu Engellilik Raporu   Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi  
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Se Club olarak sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form ve sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin Veriler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Sicil Kaydı Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi Çalışan Adayı- Stajyer- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi; Görevlendirme Süreçlerinin yönetilmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Se Club olarak ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form ve sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad T.C. Kimlik Numarası Kimlik Fotokopisi İmza Fotoğraf İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi  
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İş Telefonu Numarası İş Yeri Adresi E-Posta Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası   İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri Çek, senet, fatura bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Risk Yönetimi Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ticari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta, findeks sorgusu, Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form, Dijital Sözleşme/Taahhütname/Form aracılığı ile toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş çıkış bilgileri CCTV kamera görüntüleri Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; CCTV kameraları ve ziyaretçi kayıt tutanakları aracılığı ile toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sağlık Raporu     Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi  
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Se Club olarak sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Sözleşme/Taahhütname/Form ve sağlık raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
İŞ ORTAĞI ÇALIŞANLARI
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim Soyisim   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Cep Telefonu Numarası E-posta adresi     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka hesap bilgileri Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.
İŞ ORTAĞI YETKİLİLERİ
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İsim Soyisim   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Cep Telefonu Numarası E-posta adresi     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka hesap bilgileri Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Se Club tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları ve cep telefonu görüşmeleri aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 • Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza 10/C Fulya, Beşiktaş / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Se Club Gayrimenkul Yönetim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Se Club’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek

Se Club’a iletebilirsiniz.

İlgili Kişi Başvuru Formu İndir

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Logo

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?