HİZMETLERİMİZ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

SE CLUB; hizmet verdiği projelerin mevcut değerini arttırmak için;

Yatırımcının marka değeri oluşturması ve bunu uzun dönemde koruyabilmesinin, işletme dönemindeki başarısına bağlı olduğu ve proje henüz hayata geçmeden bu başarı seviyesinin büyük ölçüde sağlanabilceği ve projeye yansıtılabileceği gerçeği ile, 

Ulusal platformda yer alan benzer projelerin gerek yatırım gerek işletme döneminde karşılaştığı sorunlardan elde edilen deneyimleri projelere yansıtmayı,

Mimari ve teknik projelerinin hazırlanma sürecinde işletme başarısı ve işletme giderleri oluşturulmaya başlanmış olduğundan, iyi bir işletme için bu başarıyı erken safhalarda yakalamanın kritik öneme sahip olduğunu bilerek, mimari koordinasyon ekipleri ile birlikte çalışmayı,

Projenin satış beklentilerine, deneyimlenen benzer projelerde yer alan malik talepleri dikkate alınarak, proje özelinde ortaya konulacak işletmesel olanak ve aidat gibi argümanlar ile destek vermeyi,

yönetiminde doğru stratejiler ile projenin uzun dönemde çıkarlarını gözetmeyi,

amaç edinir.

  • Tasarım Değerlendirmesi
  • Yönetim Planının Hazırlanması
  • Gerekli İşletme Senaryolarının Düzenlenmesi
  • Prosedür ve Talimatnamelerin Hazırlanması
  • "Yaşam Klavuzu"nun Hazırlanması
  • İşletme Bütçesinin Hazırlanması