HİZMETLERİMİZ

TESİS YÖNETİMİ

Se Club olarak verdiğimiz temel hizmetlerin kapsamı;

Genel Yönetim, Teknik İşletim ve Bakım/Onarım, Güvenlik, Temizlik, Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri,Sosyal Alan ile personelin sevk ve idaresi, yönetim ve işletim esaslarının yürütülmesi

SE CLUB merkez operasyon kadrosu yönetim ve denetiminde sağlanır.

YÖNETİM HİZMETLERİ

 • PROJE’nin yönetim işlerinin Yönetim Planına, var ise Yönetim Talimatları/Yönetmeliğine ve Kat Mülkiyeti Yasası’na uygun olarak yürütülmesi,
 • Genel yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Yönetim Kurulu toplantılarına konu ve gündeme göre hazırlıklı olarak katılımın
  sağlanması,
 • Yönetim Kurulu kararlarının, duyuruların kaleme alınması,
 • Aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu’na sunulması,
 • Resmi kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi

SİTE MALİ YÖNETİMİ VE MUHASEBE HİZMETLERİ

 • İşletme bütçesinin, İşletme projesinin hazırlanması,
 • PROJE’de gerçekleşen giderlere ilişkin daire sakinleri tarafından ödenmesi gereken ortak giderlere katılım paylarının tespit edilmesi ve bu çerçevede gerekli belgelerin düzenlenmesi,
 • Aidat avanslarının toplanması, ilgili kayıtların yapılması ve toplanan avanslardan bütçedeyer alan işlerin giderlerinin karşılanması,
 • PROJE’nin yönetilmesi ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan enerji ve su, vb. konular ile ilgili masrafların ilgili kuruluşlara ödenmesi, sarfiyatlarının takibi, faturaların alınması ve muhafazası,
 • PROJE sakinlerinin borç-alacak, bütçe gerçekleşen durumlarını internet üzerinden izleyebilecekleri bir sistem kurulması (SSM),
 • Elektrik, su, sıcak su ve ısıtma soğutmaya ilişkin daire giderlerinin süzme sayaçlar okunarak ya da sayaç otomasyonları yardımıyla dairelere paylaştırılması ve giderlerin tahsilinin takibi
 • Banka ilişkilerinin yönetimi ve işlemlerin yürütülmesi
 • Aidat takibi ve tahsili

TEKNİK İŞLETİM VE PERİYODİK BAKIMLAR

 • Tüm elektrik, elektronik ve mekanik sistem ve ekipmanların en düşük enerji tüketimi ve arıza, en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi,
 • Teknik İşletim, Bakım, Acil Durum prosedürlerinin kalite standartlarına uygun olarak hazırlanması,
 • Günlük ve haftalık kontrol noktalarının belirlenmesi,
 • Ortak alanların inşai bakım, tamir ve küçük tadilat işlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Küçük boya hasarlarının giderilmesi
  •  Tıkanan vitrifiyelerin açılması, sızıntılarının giderilmesi,
  •  Kanalizasyon ve diğer gider tıkanıklıklarının açılması
  •  Kapı ve pencerelerin bakımlarının yapılması
 • Yıllık Periyodik Bakım Tablosu’nun hazırlanması,